ร่วมงานกับเรา

Home / ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ประกันคุณภาพ 1 ตำแหน่ง

เพศ

ชาย  อายุ 25-35 ปี

การศึกษา

ปวช. ปวส. ม.6 (สายวิทย์)  ปริญญาตรี

ประสบการณ์

ประสบการณ์ทำงานด้านควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

หน้าที่

1.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ,ตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์
2.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันในกระบวนการผลิต Refine, Dryfraot และตัวอย่างที่ได้รับมอบหมาย

ผจก.ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 ตำแหน่ง

เพศ

ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร Food Science

ประสบการณ์

มีความรู้ด้านระบบ GMP & HACCP ISO 2200:2005 / RSPO:ฮาลาล
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft offices   ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตด้านโรงงานผลิตอาหารย่างน้อย 3 ปี (ตำแหน่ง ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ)
มีทักษะ ด้านการเป็นผู้นำ คิดวิเคราะห์ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
อาศัยอยู่จังหวัดสมุทรปราการ และเดินทางสะดวกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่

1.ควบคุมคุณภาพ ให้ได้ตามคุณภาพที่ลูกค้าหรือคู่ค้ากำหนด
2.วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพในกระยวนการที่จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบ
3.จัดทำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพในกระบวนการผลิต
4.กำหนด ตัวชี้วัด การควบคุมคุณภาพและรายงานตัวชี้วัดให้กับผู้บังคับบัญชา
5.ประสานงานด้านคุณภาพการผลิตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พนักงานประสานงานต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง

เพศ

ชาย/หญิง

การศึกษา

ปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์

หากพูดภาษาจีน/ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่

1ติดต่อประสานงานลูกค้าต่างประเทศ
2.ติดต่อประสานงานฝ่ายขายในประเทศ
3.จัดทำใบเสนอราคา/เอกสารเพื่อการส่งออก

พนักงานทั่วไป QC/QA 3 ตำแหน่ง

เพศ

ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร Food Science

ประสบการณ์

มีความรู้ด้านระบบ GMP & HACCP ISO 2200:2005 / RSPO:ฮาลาล
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft offices   ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตด้านโรงงานผลิตอาหารย่างน้อย 3 ปี (ตำแหน่ง ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ)
มีทักษะ ด้านการเป็นผู้นำ คิดวิเคราะห์ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
อาศัยอยู่จังหวัดสมุทรปราการ และเดินทางสะดวกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่

1.ควบคุมคุณภาพ ให้ได้ตามคุณภาพที่ลูกค้าหรือคู่ค้ากำหนด
2.วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพในกระยวนการที่จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบ
3.จัดทำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพในกระบวนการผลิต
4.กำหนด ตัวชี้วัด การควบคุมคุณภาพและรายงานตัวชี้วัดให้กับผู้บังคับบัญชา
5.ประสานงานด้านคุณภาพการผลิตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พนักงานกลั่นและแยกไข 6 ตำแหน่ง

เพศ

ชาย

การศึกษา

ปวช./ปวส. (ช่างไฟฟ้า/เทคนิคอุตสาหกรรม,อื่น ๆ)

ประสบการณ์

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์/ประสบการณ์ด้านช่างซ่อมบำรุง

หน้าที่

1.ควบคุมดูแลเครื่องจักร/แก้ไขปัญหาในส่วน Computer และในส่วนอื่น ๆ ของกระบวนการผลิต
2.บันทึกและรายงานผลการผลิตในกะที่รับผิดชอบ/ตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน
3.ประสานงานระหว่างกะต่อกะและรายงานปัญหาต่าง ๆ อย่างละเอียด/ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
4.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานบำบัดน้ำสีย 1 ตำแหน่ง

เพศ

ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

การศึกษา

ปวช. – ปวส. ขึ้นไป

ประสบการณ์

หน้าที่

1.ควบคุมดูแลทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
2.บันทึกข้อมูลการปฎิบัติงานในแต่ละวันพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา
3.เก็บตัวอย่างน้ำในระบบบำบัดน้ำเสียส่งให้แผนกควบคุมคุณภาพ

พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 ตำแหน่ง

เพศ

ชาย อายุ 30-40 ปี

การศึกษา

ม.6 ขึ้นไป

ประสบการณ์

2 ปี (มีความชำนาญเส้นทาง)

หน้าที่

1.ขับรถให้ผู้บริหาร
2.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

How to apply

ส่งอีเมล์พร้อมแนบเอกสารขอสมัครงานมาที่ hr@opgtech.com หรือติดต่อสอบถามได้ ทีนี่