เมล็ดพันธุ์

Home / เมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์

ด้วยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์โดยตรงในอุตสาหกรรมปาล์มครบวงจรมากว่า 20 ปี ทางบริษัทฯ จึงได้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มจากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพสูง จึงทำให้เมล็ดพันธุ์ ของบริษัทฯ สามารถให้ผลผลิตในสัดส่วนที่สูง และมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เพาะปลูก นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมี ต้นกล้าปาล์มจากเมล็ดพันธุ์ทีมีคุณภาพสูง พร้อมที่จะจำหน่ายเพื่อนำไปปลูกได้ทันที