นโยบายคุณภาพ

Home / นโยบายคุณภาพ
LOGO-OPGTECH

นโยบายคุณภาพ

โอพีจีเทค มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ภายใต้กฎหมาย ได้มาตรฐานสากล และถูกหลักฮาลาล
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง